mingostu, mingots/mingostu, mingosten

da-du ad. Mingots bihurtu, mingostasuna eman edo hartu.